Centraal aanmeldformulier Peuteropvang

Met het invullen van dit centraal aanmeldformulier verzoekt u de betreffende peuteropvang locatie om uw kind te plaatsen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van inschrijving op het opgegeven emailadres.
Indien u zich aanmeldt in een schoolvakantie, dient u er rekening mee te houden dat de bevestiging van inschrijving na de betreffende vakantie plaatsvindt.
Wij verzoeken u dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen
Gegevens kind
Plaatsing
Voor de openingstijden verwijzen wij u naar de site.

Svp de dagdelen aanvinken waarop uw peuter absoluutNIET geplaatst kan worden.
U kunt zich eventueel ook bij meerdere locaties aanmelden.
Uw kind wordt dan geplaatst op de locatie waar de wachtlijst het kortst is.
Keuzepakket van toepassing op locatie de Fonkeling

Pakket 1:
4 uur per ochtend
Ochtend brengen om 8.00 uur, halen om 12.00 uur.

Pakket 2:
4 uur per ochtend
Ochtend brengen om 8.30 uur, halen om 12.30 uur.

Heeft uw peuter een VVE-indicatiedan wordt uw peuter op de ochtenden geplaatst.
Indien uw peuter een VVE-indicatie heeft en twee jaar is, start hij/zij met twee dagdelen (voor 3-jarigen zijn dat er drie). Binnen twee maanden dient uw peuter ook het 3e en/of 4e dagdeel te komen. Dit is een vereiste van de gemeente. De data van alle dagdelen worden bij plaatsing gelijk doorgegeven.We verwijzen u naar de site voor alle openingstijden.

Gegevens verzorger 1 (biologische moeder)
Gegevens verzorger 2 (biologische vader)
Gegevens verzorger 3
Gezinssamenstelling
Voor gescheiden ouders
Onze opvang gaat zorgvuldig om met het plaatsen van foto's van kinderen op haar media. Zo worden close-up foto's van kinderen niet geplaatst op onze website en op sociale media en fotograferen we leerlingen van dichtbij alleen in groepsverband.
- het opnemen van naam- adres en woonplaatsgegevens in de adressenlijst van de groep.

- de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het aanleggen van een leerlingdossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de peuteropvang.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

- aan de directie of intern begeleider van de opvang om contact op te nemen met andere instanties om inlichtingen op te vragen.
Deze inlichtingen betreffen alleen die aspecten, die voor de opvang van belang zijn, om het kind na plaatsing adequaat te kunnen begeleiden bij zijn/ haar ontwikkeling.
Deze informatie zal conform de eis in de wet op de privacy worden behandeld.

- voor video-interactie t.b.v. de pedagogisch medewerker voor begeleiding van de groep.

- de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de peuteropvang onderschreven en gerespecteerd worden.
* Verplichte velden